75-bollars Bingo och 90-bollars Bingo

I Sverige spelar vi traditionellt sett oftast 75-bollars Bingo medan man därute i den stora världen länge har spelat 90-bollars Bingo, inte minst i England. I och med att alltfler svenskar har börjat spela Bingo på nätet har även de svenska spelarna blivit bekanta med 90-bollars Bingo. Många spelar lite 90-bollars Bingo för att få lite omväxling medan andra helt och håller har gått över till denna Bingovariant. Nu ska vi på Bingoplatsen visa dig hur de allra mest omtyckta varianterna av 75-bollars Bingo fungerar samt hur den absolut vanligaste varianten av 90-bollarbingo ser ut.

Klassisk Bingo

I klassisk svensk Bingo spelar man med 75 bollar och de kvadratiska bingobrickorna består av 25 fält med 25 nummer som är indelade i fem lodräta och fem vågräta rader. Om fem av numren som ropas ut ligger efter varandra på en bingorad har du fått Bingo. Du kan vinna på både vågräta och lodräta rader och på diagonaler.

Mönsterbingo

Mönsterbingobrickan ser ungefär ut som den klassiska Bingobrickan. Den består av 25 fält med nummer mellan 1 – 75, men istället för att vinna på linjära rader vinner du när du har fått alla nummer rätt i ett det förtryckta mönster som finns på brickan. Vi på Bingoplatsen tycker att det är kul omväxling att spela mönsterbingo, men om vi måste välja mellan klassisk Bingo och mönsterbingo föredrar vi det klassiska Bingospelet.

Variantbingo

Variantbingo är ett extremt roligt bingospel som har vunnit många bingospelares hjärtan. Variantbingo fungerar precis som vanlig klassiskt Bingo, det enda som skiljer Bingospelen åt är spelet inte tar slut efter att en eller flera spelare har fått Bingo på en rad. Nej, då fortsätter spelet tills någon har fått Bingo på två rader, sedan på tre rader, på fyra rader och avslutas när en bingospelare har fått en full bricka.  Man får alltså 5 tillfällen att få Bingo, men i variantbingo gäller inte varken lodräta eller diagonala rader.

90-bollarsbingo

Vanlig 90-bollarsbingo (engelsk Bingo) fungerar ganska annorlunda ut än 75-bollars Bingo som du nu kommer att få se.

Bingobrickan

Bingobrickan består av sex spelfält men varje fält är ett separat spel. Varje fält består av tre rader som är indelade i nio kolumner. Varje rad har fem nummer och fyra tomma rutor. Du behöver alltså bara få fem nummer rätt på varje rad för att vinna precis som i 75-bollarsbingo. Du kan emellertid bara få Bingo på vågräta rader.

Spelets gång

Under spelets gång sker tre deldragningar. Den första dragningen gäller bra för den översta raden, den andra dragningen för den första och andra raden och den tredje och sista dragningen gäller för alla rader. När någon har fått Bingo på den första raden påbörjas den andra dragningen och när någon har fått Bingo på två rader sker den sista dragningen. Här har du alltså tre chanser att få Bingo.